De terreur van de angst

‘We leven in een angst­cul­tuur’, be­aamt Denys. ‘We leven in de vei­lig­ste maat­schap­pij ooit, maar heb­ben de licht me­ga­lo­ma­ne over­tui­ging dat om elke hoek ge­vaar loert. De jong­ste zes, zeven jaar zie ik ons echt af­glij­den. (…) We zien alles door de bril van het ge­vaar. Neem die pa­pie­ren lam­pi­on­nen met een kaars erin. We sla­gen er bijna niet meer in die als een ob­ject van ge­zel­lig­heid te zien. We zien voor­al de mo­ge­lij­ke ramp. Als we een kind over een sloot zien sprin­gen, is onze eer­ste re­flex: is dat niet veel te ge­vaar­lijk?’

Dit citaat komt uit een interessant beschouwend artikel over angst naar aanleiding van de terreuraanslagen van Parijs. Hoe de angst eigenlijk veel breder gezaaid is dan we eigenlijk zelf willen toegeven. Over de schuld bij de media leggen en over het negeren van de eigenlijke gevaren. Gelezen bij De Tijd

molenbeek atmoshpere

Belgium is moving in the opposite direction

In virtually every other European country, the fight against terrorism involves greater centralization of power, people and money. (…) But Belgium, in thrall to its linguistic politics, is moving in the opposite direction. Almost every general election and subsequent negotiation of a coalition federal government brings another round of devolving powers to its regions, ranging now to the most banal of subjects — such as, to cite a recent example, the recognition of foreigners’ professional qualifications.

Geschreven door Alex Nabaum. Gelezen bij Politico

tumblr_inline_nw0z9rWKGm1r8ujnk_540

The Solution to the Problem With the Solution to Twitter’s Problems

Moments should be a standalone app. Period. It can still use the Twitter namespace and shared login. Be made by Twitter, etc. But Twitter needs something it can market to users that is not Twitter.

Gelezen bij de bij tijden hilarische maar in deze erg on topic en spot on StartupLJacksonHij heeft gelijk. Als het dan toch zo is dat Wall Street achter de veren van Twitter zit en dat meer gebruikers de enige oplossing is, dan is een standalone newsapp de weg om te bewandelen.

Noem het de Foursquare-strategie al durf ik mijn hand niet in het vuur steken over het aantal gebruikers die nog dagelijks winnen.

Stephen Hawking over ongelijkheid

If machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are distributed. Everyone can enjoy a life of luxurious leisure if the machine-produced wealth is shared, or most people can end up miserably poor if the machine-owners successfully lobby against wealth redistribution. So far, the trend seems to be toward the second option, with technology driving ever-increasing inequality.

Woorden van Stephen Hawking tijdens een Reddit AMA

boerkini

Verbied dan ook de hipster

Sommige mensen storen zich aan nordic walkers, aan kortgerokte vrouwen, aan hipsters, of aan mensen die in de supermarkt betalen met de oortjes van hun Ipod (sic) nog in. Zelf storen wij ons aan politici die juridisch onverdedigbare uitspraken doen, tegen beter weten in.

(…)

Grondrechten zijn er om minderheden, onpopulaire minderheden in het bijzonder, te beschermen tegen een dictatuur van de meerderheid.Ze zijn er juist opdat personen en praktijken die louter ‘storen’ niet zomaar opgeofferd kunnen worden aan de wil van die meerderheid.

Geschreven door Jogchum Vrielinken en Herman Van Goethem. Gelezen in De Standaard

Twitter-Trends-804x804

Showing that Twitter can still innovate

Continuing to release new features like this shows that Twitter can make the moves necessary to appeal to a mainstream audience. It almost doesn’t matter if it works — as long as it seems like it’s working, or like Twitter’s working to achieve that goal, it should be given a little slack.

Gelezen bij Gigaom (ja, gigaom, die leven terug!)