GettyImages-477236670.0.0

Twitter wants to become more like Facebook, and it’s a terrible idea

Twitter is the power users’ social network. It demands more from users of Facebook or Instagram, but users who master its complexities are able to sift through large volumes of online information more efficiently than they can with other social media tools. If Twitter tries to simplify its product, it risks alienating its existing users without attracting many new ones.

Gelezen bij VoxAl jaren mee eens.

startupbuzz-520x274

Sometimes we want to make things not because they can be ‘validated’

Sometimes we want to make things not because they can be ‘validated’ quickly, but simply because we want to turn our mind’s vision into a reality. Sometimes constantly asking for opinions can be inhibiting. Sometimes we might need to work the other way round — starting with what we want to make and finding people who love it instead of finding out exactly what people want us to make and then making it.

Gelezen in het The Next Web artikel What’s wrong with the lean startup methodology? 

11722524_744807875627928_6488474400459568684_o

More data increases our confidence, not our accuracy

The sharing economy, featuring companies like AirBnB, Uber/Lyft, even eBay, rely on trust. And they’re growing and expanding like wildfire. And yet, if you look at recent polls of trust and trustworthiness, people’s — and especially millennials — trust is at an all-time low. (…) That’s conflicting data. And what the data can’t tell us is how both can be true

Citaat van Malcolm Gladwell, neergschreven door John Koetsier voor VentureBeat

een muur in arles

Kunstenaars en/als start-ups

(…) kun­ste­naars (zijn) ten­slot­te ook on­der­ne­mers en (hebben) veel meer ge­meen­schap­pe­lijk met IT-star­ters dan ze zelf be­sef­fen. (…) mis­schien tonen kun­ste­naars en IT-star­ters ge­woon de ‘near fu­tu­re’ voor zo­ve­le an­de­re be­roe­pen die nu nog in het vaste maar ook wat saaie loon­dienst­be­staan zit­ten.

Geschreven door Roland Legrand. Gelezen bij De Tijd

hillary clinton

De Uber-economie en de rechten van werknemers

(De) ‘aan­vraag­e­co­no­mie’ creëert span­nen­de nieu­we mo­ge­lijk­he­den en weekt nieu­we vor­men van in­no­va­tie los. Maar dat geeft ook aan­lei­ding tot vra­gen over de be­scher­ming van wer­ken­de men­sen en over wat in de toe­komst een goede job zal zijn.’

Hillary Clinton stelt zich (terecht) vragen bij de uitbuiting van de grenzen van de deeleconomie. Gelezen in De Tijd