Wordt the great resignation ook bij ons een trend?

Het was managementprofessor Anthony Klotz van de Mays Business School in Texas die het kind ‘The Great Resignation’ een naam gaf. Bedoeld werd de opstoot van mensen die na de lockdowns in het kader van COVID vrijwillig hun job verlaten. 

Dat cijfer was over de jaren heen vrij stabiel, viel dramatisch tijdens de pandemiepiek van 2020 en schiet nu richting drie procent. Bij het zien van de grafieken zegt mijn brein spontaan ‘een aantal mensen hebben mogelijk iets in te halen’ maar ik ben noch arbeidseconoom noch statisticus. 

Bron: wikipedia

Zoals dat gaat, wanneer het in de US regent, dan kijken we hier ook eens uit het raam. Op zoek naar druppels en als die er al niet zijn, toch tenminste wolken. Dan wijzen we en maken we een persbericht. Dat het hier ook kan gebeuren.

Bij ons nam SD Worx die taak voor haar rekening. Een onderzoek bij 5.000 mensen in Europa geeft aan dat ook hier mensen hun job (willen) verlaten. Uiteraard zijn wij, risicoaverse Belgen het minst arbeidsmobiel, zelfs in onze gedachten. In Duitsland zou het tot 6% van de werknemers gaan, België zou afklokken op 1,9%.

Nu is intentie één ding en actief de stap zetten weer een ander. Het bracht Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad (die dus wel weet waar hij over spreekt) tot de conclusie dat The Great Resignation zo niet in Amerika, dan zeker wel bij ons zwaar overroepen is (de grafiek van Frank Vander Sijpe van Acerta onder de tweet bevat alleen cijfers tot 2020 en doet hier dus niet terzake.

Op zoek naar (betere?) indicatoren

Zelfrapportage is een slechte maatstaf voor daadwerkelijk gedrag. Dat kan iedereen die ooit een gedragseconomisch boek heeft gelezen je zo vertellen.

Wat we wel weten, is waar mensen zoal op Googelen. De vraag is dan ‘in welke mate is dat congruent met de realiteit’. Neem nu de zoektocht naar ‘ontslag nemen’ tussen januari 2020 en vandaag. 

Je hebt nauwelijks fantasie nodig om uit deze grafiek de verschillende lockdows van maart 2020 over oktober 2020 tot de zogenaamde paaspauze van april 2020 te halen, hoewel ze steeds minder effect hebben. Dit lijkt een kandidaat indicator te zijn voor wat er zich in de realiteit moet hebben afgespeeld. 

De vraag is dan: in welke mate heeft de zoektocht naar ‘ontslag nemen’, een soort high level zoekopdracht effect op meer concrete zoektermen?

De pieken en dalen in deze grafiek zijn uiteraard niet te interpreteren maar Google laat ook toe de cijfers achter de grafiek te downloaden en daarin zie je vrij duidelijk een piek in zoekverkeer naar ‘opzegtermijn berekenen’ en ‘ontslagbrief’ ongeveer twee, drie weken na de pieken in zoekverkeer naar ‘ontslag nemen’.

Of mensen dan ook daadwerkelijk een ontslagbrief schrijven, kan je uit deze cijfers uiteraard niet afleiden maar je zou kunnen veronderstellen dat je dat soort zoekterm niet ingeeft wanneer je pakweg een nieuwe frigo aan het zoeken bent. 

Komt er dan een Great Resignation aan?

Eerlijk? Geen idee. Noch statistisch, noch arbeidsmarktgewijs voel ik mij geplaatst om hierover voorspellingen te doen. Wat ik wel interessant vind, is om de voorspellende kracht van Google te testen in een frontend gegeven. Iedereen in de marketing kent inmiddels het verhaal van de boze vader en de zwangere tienerdochter van Walmart. De vraag is: kan je dat ook met macro-economische voorspellingen op basis van publieke gegevens. 

Als ik werkgever was, ik zou me er niet rijk op rekenen. 

We moeten iets doen

Het duurde niet lang. Eén. Twee. Vijf dagen na het protest van de UEFA tegen het in regenboog gekleurde stadion in München voor de Euro2020 voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Hongarije, kleurden social media logo’s van zowat alle merken in regenboog. Politiek en voetbal gaan niet samen, zo oordeelde de voetbalbond. De rest, zo zei men, is geschiedenis. 

Aanleiding voor de Münchense stadionverlichting was de goedkeuring van een Hongaarse wet die alles wat LBGTQIA+ uit het publieke leven moest bannen. Aanleiding voor het verbod was uiteraard vooral de financiële structuur van de Europese voetbalbond.

Geen regenboogstadion in München? Dan zorgen wij wel voor regenbogen daar waar iedereen het kan zien, moet iemand gedacht hebben. Ergens in een hoekje van het internet verscheen een eerste regenboog. Daarna was er een tweede. De onder marketeers welbekende Derek Sivers TED talkhow to start a movement” komt meteen voor je geestesoog. 

Daarna gebeurde er iets wat je niet zo vaak ziet. Merken begonnen mee op de kar te springen en hulden ook hun logo’s in regenboogkleuren. DTP’ers werden opgevorderd om logo’s, Facebookposts en -headers aan te passen. Wachten tot morgen had geen zin. Want dan zou het te laat zijn, zo oordeelde menig strateeg. 

In de voorbije jaren heeft Nike uiteraard de weg voorbereid voor meer uitgesproken merken. Hun “Believe in something. Even if it means sacrificing everything.” campagne met voormalig NFL-speler Colin Kaepernick (die knielde bij het Amerikaanse volkslied en daarna nergens nog een contract wist vast te krijgen won naast zowat alles op Cannes ook een Emmy award. 

Toch is -zeker in België- de durf om op de bres te springen voor merken nog steeds klein. Iemand ergens kan altijd op zijn/haar/hun teen getrapt zijn.

Als het dan toch eens gebeurt, zoals nu, kunnen we cynisch verwijzen naar de politieke logicafout ‘we moeten iets doen, dit is iets, dus we doen het’. We kunnen het ook zien als een stap in de goede richting waarbij merken opnieuw het voortouw durven nemen en onder het juk van de-klant-heeft-altijd-gelijk tevoorschijn komen.

De 70% regel

Na mijn studies aan de Gentse universiteit, volgde ik een aanvullend jaar. Toegepaste Audiovisuele Communicatie heette het. VOTAC voor de vrienden. Kort samengevat: ik leerde er een jaar hoe je er, voeten in de klei, een verhaal vertelt met beelden. 

Heel veel dingen die ik tijdens dat jaar leerde, gebruik ik nog dagelijks. Als we met account en creatie door nieuwe ideeën gaan. Of wanneer er snelle briefings moeten worden gegeven. Eén van de dingen waar ik nu al vijftien werkjaren mee loop te leuren is de 70%-regel.

Wat is de 70% regel en waar komt die vandaan?

Volgens mij was het Johan Tuyaerts, docent productie die vertelde dat er een ongeschreven regel is in televisiequizen: iemand die kijkt, moet het gevoel hebben dat zij 70% van de antwoorden zelf ook wist. 

Als mensen een televisiequiz kijken, willen ze letterlijk mee-maken. Dan roepen ze het juiste antwoord richting de televisie en voelen ze zichzelf De slimste mens ter wereld, de Canvascrack of zien ze zichzelf al prijzen kiezen in de Rad van fortuin shop. 

Uiteraard is die 70% geen exacte wetenschap. Het is de idee erachter die belangrijk is. Wie 100% van het verhaal vertelt, heeft geen buy-in. Of het nu van een klant of een consument is. 

Wat doe je met de 70% regel?

Mensen vullen ontbrekende informatie in. Dat doen ze onbewust. In de gedragswetenschappen is daar zoveel onderzoek naar gedaan, dat je van een vaststaand en universeel fenomeen kan spreken. 

Een bekend voorbeeld is typoglycemia: het fenomeen waarbij je woroden dei er eiglenijk neit stana tcoh correft leest. Het werkt ook perfect wanneer je in sommige wrdn d klnkrs wglt. Geef mensen afwisselend rijen met zwarte stippen en witte stippen en mensen zien alleen nog lijnen.

Wanneer onderzoekers in een labo lampen at random af en aan laten branden en doven, zien mensen patronen. Kijk naar de wolkenkrabbers bovenaan deze pagina en probeer de Canadese vlag niet te zien.

Onze hersenen houden ons voor de zot. Of we dat nu graag willen of niet. Het volledige verhaal vertellen lukt toch nooit. Daarvoor zijn televisiespots niet lang genoeg. Zijn strategische presentatiemeetings te kort. Laat staan banners of social media updates. 

Wat geldt voor televisiequizen, werkt ook voor klantenpresentaties, creatieve ideeën en wat mij betreft ook banners, social media updates of… blogposts. Het vertellen van 70% van het verhaal zorgt ervoor dat mensen de 30% die je zelf niet vertelt, invullen met wat zij zien of willen zien. Het komt er alleen nog op neer om de juiste 70% te vertellen. 

Je zou in die zien de 70% regel in die zin net zo goed de 30% regel kunnen noemen. Maar psychologisch is het altijd beter om meer dan 50% te hebben. Dat is dan weer een ander feneomeen van de menselijke psyche. 

De coronacijfers van Google Trends

Voor een gedragswetenschappelijk georiënteerd digitaal strateeg zijn Google Trends van onschatbare waarde. Die geven op een schaal van 0 tot 100 aan in welke relatieve mate er interesse is voor een bepaald onderwerp.

Je leert er verborgen seizoensschommelingen mee kennen. Je leert er wat hot and happening is bij verschillende doelgroepen. Je haalt er bewijzen uit om een klant te overtuigen of je weerlegt er -soms ook je eigen- assumpties mee. 

Want Rutger Bregman mag dan al bij hoog en bij laag beweren dat de meeste mensen deugen en dat de mens niet zomaar een beestje is met een laagje vernis over: het zoeken van de gemiddelde mens laat vaak anders vermoeden. 

Case in point: vorige vrijdag werden de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Zoals een beetje te verwachten viel, is er van versoepelingen niet veel aan, daarvoor is de druk op de cijfers nog te groot en politici hebben intussen ook wel al door wij Belgen een soort zevende zintuig hebben om regels naar eigen goeddunken te interpreteren.

De zoektocht naar een oplossing voor ons coronakapsel 

Dus zoeken we. Aan beide kanten van de taalgrens. Naar oplossingen om iets aan ons coronakapsel te doen. In de eerste lockdown waren bij momenten geen tondeuses meer te vinden. Niet moeilijk. Want in de week van 12 tot 18 april werd wat economen piek-tondeuse zouden noemen bereikt.

In de winter liggen kortgekapte kopjes net wat moeilijker natuurlijk. Toch zie je de laatste weken opnieuw een duidelijke opgaande trend naar meer tondeuses. Je zou een kerstcadeaupiek kunnen vermoeden maar die ligt dan toch een stuk hoger dan de voorbije jaren. 

Echt interessant wordt het wanneer je gaat inzoomen op wat er de voorbije week gebeurt. Op dinsdag kondigt men in Frankrijk aan dat de kappers opnieuw open zullen gaan. Meteen zie je in het Franstalige landsgedeelte een piek aan mensen die de zoektocht naar een nieuwe coupe inzetten. 

Op vrijdag wordt dan duidelijk dat de kappers hier te lande dit jaar waarschijnlijk de deuren niet meer zullen openen. Meteen komt de duivel uit het doosje. Geen seconde wachten we. Tussen 19 en 21 u bereiken we in het hele land piek-coiffeur. Na een ongetwijfeld slechte collectieve nacht zetten we de zoektocht verder. Om 8u op een zaterdagmorgen wil iedereen ineens een kapper over de landsgrenzen. 

Zijn de coronamaatregelen onduidelijk? 

De onduidelijkheid van de regels is iets wat de voorbije maanden veelvuldig is aangehaald. In publieke opinie en in de media. Het proces gaat in mijn hoofd als volgt: een maatregel wordt gelezen waarna een logische uitzondering wordt gezocht die niet gedekt wordt door de letterlijke bewoordingen van de maatregel. Iemand tweet dit, er komt een artikel van en de scène is gezet. 

Wanneer je naar de cijfers gaat kijken, valt het met de onduidelijkheid nog wel mee. Zo werd deze week aangekondigd dat de winkels na een tweede confinement in Frankrijk opnieuw open zouden gaan. Plof! Laat het zoeken beginnen. 

In het Nederlands bereiken we de piek op zaterdagmorgen. Kwatongen zouden haast durven beweren dat we redelijk goed op de hoogte zijn van maatregelen die in het buitenland gelden. 

Als er nog mensen zijn die graag willen pleiten voor gezond verstand en zelfdiscipline: de cijfers spreken je tegen.

Het cobra effect in online marketing

We schrijven 1897. Paul Doumer, de gouverneur-generaal van de Franse kolonie Indochina, heeft een plan. Hij wil van Hanoi (de huidige hoofdstad van Vietnam) een stad maken naar Westers beeld. Prioriteit? De uitbouw van een stelsel van riolen. 

Die riolen blijken echter een ideale leefomgeving voor ratten en wanneer die in 1902 steeds vaker opduiken in de betere buurten wordt alarm geslagen. Een leger van rattenvangers wordt gerecruteerd en al snel worden ratten per duizendtallen gevangen. Op 12 juni 1902 werden niet minder dan 20.114 rattenstaarten als vangstbewijs aangeboden bij de lokale autoriteiten. 

De rattenpopulatie hield echter verbazingwekkend goed stand. Pas toen er opvallend veel ratten zonder staart werden opgemerkt werd duidelijk hoe de vork werkelijk aan de steel zat. Niet ver buiten Hanoi werden daarna diverse rattenkwekerijen opgedoekt. 

Dit verhaal is een klassieker in de populair statistische literatuur. Het is een voorbeeld van het Cobra-effect. Ook de Britse koloniale waren in hun Indische kolonie namelijk al eens in de vang-die-beesten-en-wij-betalen-val getrapt. Vandaar de naam…

Hoe het cobra-effect werkt

Het cobra-effect treedt op wanneer de oplossing voor een probleem het omgekeerde effect heeft van wat de bedoeling hoorde te zijn. De oorzaak? De menselijke natuur om te denken dat de snelste weg van A naar B immer en altijd een rechte lijn moet zijn.

Zeker wanneer er een positieve feedback ingebouwd zit in het systeem, is het moeilijk voorbij de Cobra te kijken. We betalen de lokale bevolking per staart, de lokale bevolking brengt staarten en krijgt betaald. Iedereen gelukkig. Intussen groeit de rattenpopulatie verder aan en heb je niets in de gaten. 

Tenzij je natuurlijk wat langer of verder kijkt dan je neus lang is. 

Het cobra-effect in marketing

Digitale marketing zit vol potentiële cobra’s. Alles is meetbaar, zo roepen we al jaren. En dat is juist. Op Cobraniveau. Alle online communicatiekanalen meten hoeveel mensen wat doen met jouw advertenties. Je weet hoeveel mensen een online aankoop doen. De grote platformen hebben zelfs systemen om offline conversies te meten. 

Ik ga er niet om liegen: ik ben daar dol op. Want mensen zijn tot op zekere hoogte voorspelbaar. X impressies zijn Y clicks zijn Z conversies. Na een aantal campagnes kan je er zo een lijn op trekken. Telkens weer vind je manieren om beter van X naar Y te gaan of sneller van Y naar Z. Zo blijf je als strateeg aan de waggel. 

Het gebeurt meer dan eens dat er mij gevraagd wordt naar KPI’s. Dan zet ik me over allerlei mentale en statistische drempels en schiet ik mezelf in de voet door realistisch ambitieuze doelstellingen voorop te stellen. Goed wetend dat ik het mezelf een pak makkelijker had kunnen maken door mijn verwachtingen lager te zetten en ze dan los te overtreffen. Ik zie het vaak genoeg gebeuren.

Soms betrap ik mezelf op de gedachte hoe gemakkelijk het zou zijn om shortcuts te nemen. Om een KPI die je heel ambitieus had ingezet makkelijk zou kunnen overtreffen. Als je maar genoeg staarten zou kunnen verzamelen.

Dan denk ik weer aan de ratten en leg ik uit aan een klant dat die KPI niet is gehaald en dat daar goeie redenen voor zijn.

Predictably Irrational: een zoektocht naar de drijfveren van de mens

Het was er gewoon nog nooit van gekomen, om Dan Ariely’s klassieker Predictably Irrational te lezen. Het boek is nochtans helemaal up my alley en dateert ook alweer uit 2005. Een boek van vijftien jaar oud in een vakgebied dat sedertdien zowat geboomd is. Is dat nog relevant om te lezen?

Dat blijkt van wel. Omdat Ariely zelf best wel wat onderzoek heeft gedaan, is het boek een beetje teruggaan naar de bron. 

Predictably Irrational beschrijft -zoals de titel al aangeeft- het voorspelbare irrationele gedrag van mensen. Tegen de wetten van klassieke economie in gaat de vraag omhoog als de prijs maar genoeg stijgt. Evengoed vinden we bier met twee druppels balsamicoazijn lekkerder dan het winkelbier. Tenzij onderzoekers op voorhand vertellen dat er azijn aan het bier is toegevoegd. 

Ariely schetst in dertien hoofdstukken een beeld van de irrationaliteit van de mens die anno 2020 niet écht meer verrast. Daarvoor heb ik mogelijk al wat teveel boeken uit de stal van de behavioural economisten gelezen.

Ariely is succesauteur én heeft op Google Scholar meer dan vijfenveertigduizend citaten achter zijn naam staan. Dat heeft te maken met zijn werk maar evengoed met de manier waarop hij het weet te verpakken. Predictably Irrational is meesterlijk geschreven en net daarom is het één van die standaardwerken uit de behavioural economics geworden. 

Zeer warm aanbevolen.

Range. Of een boek om mezelf te overtuigen van mijn eigen gelijk.

David Epstein begint ‘Range’ met het verhaal van Tiger Woods en Roger Federer. Woods werd van kindsbeen opgeleid om professioneel golfer te gaan worden. Hij kreeg op zijn drie de eerste stok in handen geduwd en de rest is geschiedenis. Federer was dan misschien in de wieg gelegd voor tennis (moeder was een coach) maar de jonge Roger heeft eerst voetbal gespeeld, geskied, gevoetbald. 

Federer en Woods zijn twee succesverhalen in de sport. Het eerste een schoolvoorbeeld van focus. Het tweede van wat dan ‘range’ wordt genoemd: de manier waarop generalisten het halen in een wereld die doordrongen is van specialisatie. 

Het boek zet zijn ontdekkingstocht van ‘breedte’ versus ‘specialisatie’ verder langs artiesten, nog meer sporters, ondernemers en professionals.  Waarbij de rode draad blijft: hoe breder je fundament, hoe hoger je kan bouwen. 

Specialiseren of verbreden

Toegegeven, de reden voor mij om het boek te lezen was omdat ik soms twijfel over mijn energiebesteding. Ik ben zelf zoals dat heet een beetje van alle markten thuis en dat is in mijn vak al een uitzondering, heb ik het gevoel. 

De mensen waarmee ik me professioneel vergelijk waren vroeger digitale marketeers. Toen werden ze social media specialisten. Dat klonk op den duur niet duidelijk meer genoeg en ontstonden er daarbinnen ook niches. 

Het is niets voor mij, dat specialiseren. Niet op professioneel vlak en niet op persoonlijk vlak. Gisteren wilde ik alles weten over het apolloprogramma, overmorgen lees ik de biografie van Van Gogh. Ik lees De Tijd en de sportkatern van Het Laatste Nieuws. 

De resultaten van verbreden

Epstein beschrijft hoe brede interesses artiesten hebben geïnspireerd om geweldige dingen te doen. Hij gaat daarbij niet uit de weg dat het ook risico’s inhoudt. Hij beschrijft hoe breedte er voor zorgde dat beeldhouwster Rachel Whiteread in hetzelfde jaar zowel de Turner Prize in de wacht sleepte als de ‘Anti-Turner Prize’ in de wacht sleepte. 

‘Range’ bespreekt biografieën en reportages die vaak een eenduidige lijn van punt A naar B aangeven maar dat het pad vaak meerdere zijwegen heeft. Wegen die niet altijd rechtstreeks hebben bijgedragen aan de weg. Soms zelfs op niets uitdraaien maar desalniettemin een niet te onderschatten rol spelen in het verhaal. 

Epstein noemt de durf om te verbreden in één van de hoofdstukken ’the deliberate amateur’. De durf om af en toe te durven sukkelen. Dingen stuk maken en dan kijken waar het fout liep. Dat leerproces en de parallellen die je daarin ziet zijn volgens hem de beste leerschool.

Is ‘Range’ dan een soort zelfhulpboek? Nee. Is het een veroordeling van de drang naar specialisatie? Ook niet. Het is een boek dat aan de hand van onderzoek en anekdotiek probeert aan te tonen dat breedte een even valabel alternatief is. Altijd al geweten. 

Het prisoners’ dilemma van Elon Musk

Er was deze week heel wat te doen over een emotioneel interview dat Elon Musk gaf aan de New York Times. Hij sprak er onder meer over zijn slaapmiddelengebruik en de persoonlijke tol die het leiden van Space X en Tesla hem brengen.


Onder meer Ariana Huffington (niet toevallig auteur van een boek over slaap) gaf de stilaan tanende ster aan het Tech-firmament wat ongevraagd advies: 120 uur werken per week is geen goed idee. Niet voor je lijf en niet voor je familie en ook niet voor de reden waarom je het doet: je werk lijdt onder teveel werk.  

Geen keuze om te kiezen

‘Geen keuze’ luidde het duidelijke antwoord van Musk: ‘jij denkt misschien dat ik die keuze heb maar die is er niet’. Musk blijft veelvoudig slapen op de kantoren van Tesla en verlaat de fabriek vaak dagen aan een stuk niet. Als je hem er op aanspreekt toont hij het korte lontje dat hij ook tijdens aandeelhoudervergaderingen al toonde. De hele fanbase valt hem dan meteen ook bij: niemand hoeft zich met Elon te moeien. Hij is immers het genie achter Tesla en Space X.

Dat Elon een talent heeft, daar valt nauwelijks over te redetwisten. Zijn ‘geen keuze’ is echter een mooi voorbeeld van het meervoudige prisoners’ dilemma waar iedereen willens nillens mee geconfronteerd wordt.

Wie niet zo bekend is met deze klassieker uit de speltheorie: bij het prisoners’ dilemma worden twee pikkedieven opgepakt voor dezelfde misdaad. Wanneer beide ontkennen heeft de politie echter niet genoeg bewijzen om hen aan de misdaad te linken. Geeft één van beide toe en ontkent de andere, dan kan degene die bekentenissen aflegt rekenen op strafvermindering. Gaan beide tot bekentenissen over, komen ze er beide met minder straf vanaf. 

Hoezo dan is wat Elon Musk meemaakt een meervoudig prisoners’ dilemma? Dat zit zo: eigenlijk is Musk één van de gevangenen en weet hij niet wat de andere gaat doen. In dit geval is de medegevangene een onbekende x waarvan hij denkt dat hij of zij het minder goed zou doen als hijzelf. Een persoonlijkheidsprobleem waar elke ondernemer wel eens last van heeft. 

Op zoek naar het evenwicht

Hoe is het dan zover kunnen komen dat Musk 120 uur op een week (dat is 17u per dag, 7 dagen per week) werkt? Daarvoor kunnen we terecht bij nobelprijswinnaar John Forbes Nash Jr. Hij is vooral vooral bekend van zijn speltheoretische inzicht dat zijn naam draagt: het Nash equilibrium. Ofte het Nash evenwicht in het algemeen beschaafd Nederlands. 

Het Nash equilibrium is een evenwichtsstaat waarnaar elke (zeker meervoudige) evenwichtsoefening naartoe vloeit in (niet-coöperatieve) spelen.Voor het prisoners’ dilemma geldt dat het optimale evenwicht voor beide dieven ’toegeven’ de beste kansen biedt. Je komt er in 66% van de gevallen immers goedkoper vanaf dan wanneer je de lippen op elkaar houdt. 

Ook werk kent Nash evenwichten. Een onschuldig voorbeeld hiervan is de lunch: is het je ooit al opgevallen dat verschillende bedrijven verschillende lunchmomenten hebben? Sommige bedrijven eten om 12u stipt, anderen schuiven naar 12u15, nog anderen later. Op het gezette tijdstip staat één collega recht en de rest volgt: schaft.

Het Nash equilibrium doet ook minder onschuldige dingen. Salarissen van CEO’s naar ongekende hoogtes drijven bijvoorbeeld ondanks de niet heel hard stijgende innovatie- en productiviteitsgroei. Het zorgt er ook voor dat mensen hun vakantiedagen niet meer durven opnemen: want de persoon die het minst vakantie opneemt maakt misschien wel meer kans op de volgende promotie. Daaruit volgt logischerwijs: we kunnen niet anders. Want een promotie, want de collega’s zouden kunnen denken dat, want…, want… 

Zoiets moet zich ook in het hoofd van Musk hebben afgespeeld de voorbije jaren: op zoek naar zijn Nash evenwicht is hij uit het oog verloren dat er ook nog een leven is. Dat rust belangrijk is voor de creativiteit en de efficiëntie.

Hij kon niet anders… maar niet om de reden die hij zichzelf heeft ingepeperd.

Freelance life en het secretaresseprobleem

Als freelancer weet je dat het moment gaat komen maar als het komt, schrikt iedereen zich vermoedelijk een hoedje: er ontstond een gat in mijn agenda. Vroegere gaten hadden zich vrij snel opgevuld maar dit keer was het anders. Het bleef. Vanaf begin december zou ik twee dagen per week met mijn vingers moeten draaien.

Dus greep ik naar de grote middelen: ik mailde oude bekenden. Niets. Ik gooide mijn website om. Niets. Mijn naam verscheen in de juiste context in de krant. Niets. Ik deed een LinkedIn update: opnieuw twee dagen beschikbaar. Wat er toen gebeurde tart de verbeelding.

De voorbije twee weken liep ik van afspraak naar afspraak, als ik alle koffies had gedronken die mij werden aangeboden, had ik nauwelijks geslapen en tussendoor moest het werk dat moest gebeuren ook nog gebeuren…

Een omgekeerd secretaresseprobleem

Het gat-in-de-agenda-probleem werd alras vervangen door een omgekeerd secretaresseprobleem.

Mocht je dat niet kennen: het secretary problem zoals het in het Engels genderneutraler heet, is een vrij bekend vraagstuk uit de optimale stop theorie. Het gaat als volgt: je hebt een wachtkamer vol potentiële toekomstige secretaresses (m/v/x). Eén ervan moet je gaan aannemen. De uitdaging: na elk gesprek moet je meteen beslissen of je de kandidaat aanwerft, dan wel een nieuwe kandidaat binnen laat komen.

Vrij snel werd ik dus de aanwervende vennootschap en zat de wachtzaal vol met potentiële nieuwe klanten. Het ene aanbod al interessanter dan het andere. Ergens in de verte komt een offer you can’t refuse dat misschien als laatste de wachtkamer zal binnenstappen. Of misschien ook niet.

Het is niet mijn fort om ‘neen’ te zeggen. Ik geef dat eerlijk toe. Als ik mensen kan helpen, dan wil ik dat heel graag doen. Een werkweek is echter niet oneindig rekbaar en een gegeven ‘ja’ kan je in mijn hoofd niet twee weken later koudweg vervangen door een ‘nee’.

Uiteraard weet ik in theorie wat ik moet doen. De optimale stop theorie schuift 37 procent naar voor als optimaal stopmoment. Tegen de eerste voorstellen zeg ik dus ‘nee’ en van dan af ga ik voor het voorstel dat beter is dan de voorstellen die ik al heb gekregen. Simpel zat. Secretaresseprobleem omgelost.

Het leven is geen experiment

Alleen is het leven evenmin een laboratoriumexperiment als het een ponykamp is. Je kan tegen een potentiële klant moeilijk zeggen: bedankt voor de interesse maar ik pas voor de opdracht want de optimale stop theorie vertelt me dat dit nog niet het moment is…

Toegegeven, de stress van een berg op je agenda naar Q1 van volgend jaar, is een leukere stress dan die van een gat.

Waarom je denkt dat Facebook je afluistert

Af en toe duikt op Facebook hetzelfde verhaal op: het bedrijf van Zuck zou via allerhande methodes meeluisteren met je gesprekken en de content die je ziet daarop afstemmen. Prachtig verhaal vind ik dat. Ontkend in alle toonaarden door het bedrijf zelf maar hardnekkiger dan het onkruid in je moestuin.

Niet verwonderlijk. Het fenomeen werd al beschreven lang voor Facebook nog TheFacebook heette. In het psychologische jargon heet het Baader-Meinhof fenomeen. Uiteraard naar de terreurgroep die ook bekend is onder de merknaam Rote Armee Fraktion. Het Baader-Meinhof fenomeen is overigens niet te verwarren met het Baader-Meinhof complex, dat laatste is een film. 

De oorsprong van het fenomeen ligt in 1994 toen op het nog vrij prille internet fora de dienst uitmaakten. Iemand hoorde binnen de 24 uur twee keer onafhankelijk van elkaar spreken over de Duitse terroristische organisatie en the rest, as they say is history.

Het Baader-Meinhof fenomeen komt vrij frequent voor. Zelf heb ik het met auto’s. Toen ik mijn estorilblauwe kar bestelde, leefde ik in de veronderstelling dat de kleur vrij weinig voorkwam. Tot ik in de dagen erop tijdens een wandeling naar de bakker en terug wel twee estorilblauwe BMW’s tegenkwam. Op zevenhonderdeneenhalve meter!

Er zijn twee psychologische effecten die ons de das omdoen, zo blijkt uit onderzoek.

Het eerste is selectieve aandacht: de mens is ook maar een beestje met kleren aan, evolutionair helpt het ons dus om te letten op dingen die nieuw zijn. Eens we die opmerken, vallen ze ons ook op andere plaatsen op.

Een tweede is confirmation bias wat je in het Nederlands zou kunnen vertalen als bevestigingsfout. Een klassieke metafoor om dat te duiden is de heksenvervolging: gooi de vermeende heks in het water: als ze blijft drijven is het een heks en moet ze gedood worden, verdrinkt ze, dan is ze onschuldig. Om maar te zeggen: eens overtuigd van iets, komt een mens daar niet zo makkelijk op terug en zijn tegenargumenten vaak onvoldoende.

Het Baader-Meinhof fenomeen is dus eigenlijk een ietwat afwijkende vorm van het recency-effect. Een effect dat in de marketing goed gebruikt kan worden om mensen kort voor een aankoop te herinneren aan het product. Wanneer je recent nog aan olifanten gedacht hebt, zal je ook sneller Côte d’or zien liggen in de winkelrekken. Ga na het lezen van deze blogpost maar eens naar de supermarkt als je mij niet gelooft.  

Rosy Retrospection of waarom Throwback Thursday als zoete broodjes uitverkoopt

Het Sportpaleis loopt dezer dagen vier keer vol voor Throwback Thursday in het Sportpladijs. Een samenwerking tussen Studio 100 en Ketnet dat dit jaar zijn 20ste verjaardag viert. Vier keer 17000 man, dat is 68.000 man die naar Merksem afzakken voor om mee te brullen bij de Samsonrock en andere Springs.

De verklaring voor zoveel enthousiasme zit uiteraard in de nostalgie die we koesteren voor leuke gebeurtenissen in het leven. Hoe komt dat echter dat alles vroeger mooier en beter was? En wat betekent dat voor ons toekomstbeeld?

Waarom ons geheugen ons bedriegt

Ons geheugen is een machine voor zelfbedrog. Omdat we de mentale capaciteit missen om al die geheugensporen op te slaan gaan we simplificeren en (daarmee samengaand) overdrijven. Daarom ligt er tijdens de wintervakantie uit je jeugd vandaag minstens tien centimeter meer sneeuw dan er toen echt lag. De zondagochtenden met Samson en Gert zijn veel gezelliger en oma bakte veel vaker pannenkoeken.

Dat is echter helemaal niet erg want net dit fenomeen zorgt ervoor dat we een beter zelfbeeld van onszelf overhouden. In een studie werd aan studenten gevraagd om een verhaal neer te pennen dat nostalgische gevoelens bij hen opriep. Anderen werd gevraagd om ‘een gebeurtenis’ te beschrijven. De studenten die het nostalgische verhaal hadden neergepend, scoorden hoger op de daarop volgende zelfbeoordelingstest dan zij die de gewone gebeurtenis hadden omschreven.

Nostalgie zorgt er ook voor dat we een rooskleuriger beeld krijgen van de toekomst. Behalve als we er te hard op gaan focussen. Trop is teveel zoals ze dat plegen te noemen. Dat zijn de mensen die gaan leven in de idee dat vroeger werkelijk alles beter was en dat niets ooit nog hetzelfde zal zijn.

Rosy retrospection en marketing

Het fenomeen heet rosy retrospection in de behavioural economics. Het is het psychologische fenomeen dat er voor zorgt waarbij mensen het verleden disproportioneel beter herinneren dan dat ze het op het moment zelf beleefden.

Een mooie toepassing van dit inzicht las ik ergens in een voorbeeld van een reisorganisatie. Die hadden op basis van dit inzicht naar de meest speciale herinnering gepolst bij mensen die terugkwamen van reis. Zij bleken naderhand positievere herinneringen te hebben aan de vakantie dan mensen die een traditionele vragenlijst met (wat waren de mankementen aan het hotel etc) hadden gekregen.

Overigens is er niets nieuws onder de zon. Memoria praeteritorum bonorum schreef Thomas van Acquino al in zijn Summa Theologiae: het verleden wordt immer goed herinnerd. En hij had het niet eens zelf uitgevonden.