The God strategy as a weapon in politics may be running its course

Sanders is Jewish (with the emphasis on the “ish,” as he says). He talks about his belief in God, so he’s no atheist. But his candidacy means it’s no longer impossible to imagine other non-Christian candidates. Perhaps even someone from the least-represented minority group in America, the nonbelievers.

Geschreven door Danny Westneat. Gelezen bij The Seattle Times

Putin’s aims in Syria always appeared quite narrow

There is an odd tendency in Washington to treat Russia as a resurgent superpower on a terrifying march toward global domination, but in Moscow, Russian power is understood to be far more limited. It is often aimed at maintaining what little remains of Russia’s global influence, and that appeared to be the case in Syria.

Gelezen bij Vox

Mario Draghi duwt aan een touwtje

(…) naar analogie met Friedman: we lopen het gevaar het politiek beleid een minder belangrijke rol toe te dichten dan het werkelijk heeft, en er minder van te verwachten dan het kan bereiken.

Geschreven door Daan Ballegeer. Gelezen bij De Tijd

De ‘Maldegemisering’ van het land is overal

Van de vreemde melange van de A12 met zijn woningen uit de jaren 50 en baanwinkels in alle formaten, tot de chaotisch in elkaar gehusselde woonwijk van Kobbegem waarin de kantoren van De Persgroep als een meteoriet lijken ingeplant: de ‘Maldegemisering’ van het land is overal. Een erfenis van een kleine eeuw ruimtelijk wan- en later non-beleid.

Geschreven door Bart Eeckhout, gelezen in De Morgen

Wat is er aan het gebeuren met deze generatie toekomstige artsen?

Het wordt een belangrijke taak om hen essentiële competenties van een hulpverlener bij te brengen, zoals empathie, begrip voor falen, nood aan cohesie, als het individuele-schuldmodel en de absolute keuzevrijheid zo zwaar doorwegen? Is de angst voor de ander, voor het onbekende in die mate toegenomen dat jongeren op zichzelf terugplooien? Is autonomie en de individuele ambities realiseren, belangrijker dan verbinding en dienstbaarheid aan wie het moeilijk heeft?

Jan De Maeseneer van de Universiteit van Gent hangt een hallucinant beeld op van de studenten geneeskunde vandaag. Het lijkt me overigens erg interessant dezelfde bevraging bij studenten economie en rechten te doen…

Gelezen in De Standaard

Durven we de gemaakte beloften acteraf ook eens evalueren?

Het gebrek aan politieke moed om open ruimte, natuur en veilgheid te beschermen heeft geleid tot het Vlaanderen dat we vandaag kennen: lintbebouwing, dubbel aantal verkeersslachtoffers vergeleken met Nederland, congestie, relatief weinig jobs in de privé-sector en gammele infrastructuur. Je zou denken dat er dan een moment van zelfreflectie volgt.

Woorden van Geert Noels naar aanleiding van de omstreden uitbreiding van transportbedrijf Essers naar het nabijgelegen natuurgebied, gelezen in De Morgen

Steden zijn veel beter afgestemd op de problemen van vandaag.

(…) de ironie is dat de problemen in steden vaak meer op de mondiale problemen lijken dan op de problemen van een land. Steden zijn veel beter afgestemd op de problemen van vandaag. Ze zijn voorposten van de mondiale economie. Ze hebben geen grenzen en ze zijn multicultureel. Ze zien eruit als de wereld. En ze zijn van nature netwerkers. Ze werken al samen, denk aan de zusterverbanden.

Op wereldvlak heeft hij waarschijnlijk een punt maar op de keper beschouwd is Vlaanderen niet meer dan een uitgewaaierd stadje. De burgemeesters van Gent en Mechelen de voorzitters van het districtsbestuur of wijkcomité.

Woorden van politiek filosoof Benjamin Barber. Gelezen in De Tijd

Angst is geen goede raadgever

Het allerergste vind ik de oproep van (Peter) Hinssen tot meer angst. Gelooft hij echt dat meer angst zal aanzetten tot meer creativiteit? Angst is geen goede raadgever en al zeker geen bron tot creativiteit. Creativiteit kan alleen gestimuleerd worden als we naast bedreigingen ook de kansen zien worden aangereikt door de technologie maar ook door nieuwe businessmodellen en andere vormen van werkorganisatie.

Woorden van Jan Denys, gelezen als reactie op het artikel van Peter Hinssen in De Standaard

Een nieuwe vorm van politieke correctheid

(…) met commerciële druk had het allemaal niet veel te maken. Wel met de intimiderende druk van een rumoerige minderheid om een bepaalde ‘waarheid’ door te drukken: wie de asielcrisis niet als de oorzaak van Keulen durfde benoemen, stemde stilzwijgend in met de gewelddaden. Je zou dat  kunnen noemen.

Mea Culpa geschreven door Bart Eeckhout. Gelezen in De Morgen

Austerity is their best weapon

Austerity is so powerful today because it feeds off of itself. It makes people uncertain about their lives, their debts, and their jobs. They become afraid. It’s a strong disciplinary mechanism. People stop joining forces and the political status quo gets locked down.

Woorden van Orsola Costantini, gelezen bij Salon.com

So what was Friday’s attack about?

Killing random people in restaurants and at concerts is a strategy that reflects its perpetrators’ fundamental weakness. It isn’t going to establish a caliphate in Paris. What it can do, however, is inspire fear — which is why we call it terrorism, and shouldn’t dignify it with the name of war.

Geschreven door Paul Krugman. Gelezen bij The New York Times