Categorieën
Uncategorized

From Here On

via Swissmiss

Categorieën
Uncategorized

10.5 billion minutes spent on Facebook daily, excluding mobile

That’s 19,96 years per day. Or 7291,66 days per day. A lot. The people at Facebook nailed it.

Categorieën
Uncategorized

Mike Daisey: Some Thoughts After The Storm

I am sorry for where I have failed. I will look closer, be more patient, and listen more clearly.

Shouldn’t we all? Sometimes?

Categorieën
Uncategorized

Twitter has patent for “pull to refresh”

Fucking crap. There goes another standard.

Categorieën
Uncategorized

Antique Machinery Scans

ANTIQUE MACHINERY SCANS.

Feeling very working class after seeing this.

Categorieën
Uncategorized

Barcamp Antwerpen in zesduizendennnogwat woorden

Vandaag, dat was Barcamp Antwerpen. Vandaag, dat was genieten. Niet veel volk maar wel het juiste volk. Met interessante mensen en goede gesprekken. Met presentaties en debatten. Met helpen met elkaar en een goede vibe. Een weerom goede organisatie door Anne.

Van links naar rechts van boven naar onder: Burooz, daar was het te doen, Raf en Joris deden de afwas, er waren koffiemachines van Saeco, die ik geregeld had met bonen die ik betaald heb, er zijn mensen die op papier schrijven, ook op een barcamp, ik kan drie persoonlijke helden in één foto krijgen, Kurt gaf een interessante presentatie.

Categorieën
Uncategorized

When Someone Asks You a Question, Respond

(…)never answer the question that is asked of you. Answer the question that you wish had been asked of you.

Categorieën
Uncategorized

Warning! contains facts, analyst says

How to be a tech blogger. Steffest nails it.

Categorieën
Uncategorized

A letter to the NY Post and Pinterest

Photographer Leela Cyd was not amused to see her photo credited to someone on Pinterest:

Not being able to imbed an original name/credit/link to an image is a problem I hope Pinterest rectifies in the near future, I know there’s been a buzz about this in the design blogosphere with many opinions on a solution.

I totally agree and I feel for photographers these days. Someone reblogged my posts on another site for about a week last year. I quickly saw what happened and he took them offline. But with photographers, this happens all the time and there is nothing much they can do.

I don’t know if this would be technically possible but what if we could embed the exif-metadata for every image. Last week I noticed every picture I put on pinterest from google reader is referring to google reader and not to the original poster.

That sucks but I want this crediting to be frictionless. I won’t do research on the source of an image before putting it on my tumblr. That’s just the way it will work. Copyright will never be the same as it ever was.

Categorieën
Uncategorized

Over zelfcensuur

Van alle vormen van censuur is zelfcensuur de ergste. Het werkt als een negatieve spiraal. Censuur is maar een laagje. Wanneer iets of iemand verbiedt om iets te zeggen via een bepaald kanaal, dan zoekt die boodschap wel een andere weg. Een boodschap is als water, vernauw de doorgang en het water gaat steviger stromen.

De angst voor reacties heeft me wel eens doen afzien van een tweet of een post. Soms denk ik dat mensen dat teveel doen, bang zijn voor reacties. Een enkele keer nog ben ik tot de orde geroepen omdat ik de lijn niet had getrokken waar ze hoorde te staan. Ik had overschot van gelijk en ik heb het nog steeds maar het moment en het medium waren niet juist.

Soms, heel soms, vraag ik me af of ik iets zou veranderen als ik zou weten dat deze of gene persoon zou lezen wat ik allemaal schrijf in vlagen van helderheid en van zinsverbijstering. Mijn lief op Twitter bijvoorbeeld. The proof of the pudding wijst uit dat er helemaal niets verandert eens deze of gene mee komt lezen. Een halve dag hoogstens voel ik me wat meer bekeken dan anders.

Met uitzondering van deze wijvenweek gaat het op deze pagina’s ook niet over wat ik beleef of voel en van meningen zijn er zoveel dat mijn druppels de hete plaat nooit één graad zullen afkoelen. Wat dat betreft is Twitter een toegeeflijk medium. Snel en ongenuanceerd. Voor de leeuwen en scheuren maar. Daarna de grote stilte.

Vroeger had ik het daar moeilijker mee. Een vorige versie van deze blog is verdwenen toen een tante te kennen gaf dat ze mijn stukjes las en dat ze ze wel scherp en inzichtelijk en nog goed geschreven ook vond. Ik ben traditioneel nogal sterk in het ontvangen van complimenten maar toen wist ik dat er gelezen werd en toen sloeg ik in een knoop en was het einde oefening.

Vandaag heb ik er niet het minst probleem mee dat er gelezen wordt. Dat mijn lief hier wel eens langskomt en dat er collega’s van mijn lief zijn die weten wie ik ben en mensen waarmee ik samenwerk en die ik collega’s mag noemen en onze directeur die mij volgt op twitter. Welkom allemaal.

Fotocredit: cc jazamarripae

Categorieën
Uncategorized

The Flinch

There’s always a reason not to do something. (…) stop thinking about worst-case scenarios and get over your flinch (…) Do it.

Categorieën
Uncategorized

Au delà de la Beauté

Af en toe duikt de discussie over het schoonheidsideaal weer op. Er zijn vonken. Incidenten. Een naar verschillende gezondheidsidealen te mager model, een mislukte liposuctie, Jacky Lafon. Zo gaat het met discussies die af en toe opduiken. Je hebt een aanleiding nodig om het stof er vanaf te blazen.

Vaak hoor ik dat vrouwen in het algemeen en meisjes in het bijzonder onzeker worden door het beeld dat wordt opgehangen door verschillende media. Dat vind ik jammer en als dat zo is, dan moet daar iets aan gedaan worden. Wat daar niet aan moet gedaan worden is de media of hun inhoud aanpassen. We moeten werken aan mediawijsheid. Niet aan de media.

Recent deed een video de ronde met wat leek op een reclamespot voor Photoshop maar wat eigenlijk een aanklacht was tegen het ideaalbeeld dat wordt opgehangen.

Fotoshop by Adobé from Jesse Rosten on Vimeo.

Een sterk communicatiestaaltje maar is Photoshop wel het favoriete werktuig van de duivel? Natuurlijk heeft Photoshop het beeld van vrouwen vertekend maar hebben fotografen, schilders en andere beeldhouwers niet altijd al een poging gedaan om het vrouwbeeld ideaal te maken? Van de Venus van Willendorf tot Hanne Gaby Odiele? Is ons vrouwbeeld fout? Ja. Net zoals ons manbeeld, ons allochtonenbeeld en ons andersvalidenbeeld.

Foto en video hebben een hoog realiteitsgehalte. Te hoog misschien. Onze hersenen zijn niet gemaakt om te zien en niet te geloven.

De verandering waar we door moeten is er dan ook geen van regels die, zoals in Spanje is ingevoerd, vastleggen dat vrouwen met een zogenaamde size 0 niet langer de catwalk op mogen. Sommige modellen komen gewoon niet meer naar Spanje, anderen plooien zich naar de nieuw vastgelegde norm en halen hun gewicht omhoog. Uiteindelijk is model zijn een job en is aan de schoonheidsnorm voldoen voor die mensen werk. Zo zegt een model in deze reportage.

Natuurlijk zijn er uitwassen en niemand heeft ooit beweerd dat model zijn een alleraardigste job is waar sommigen niet aan de druk uitgeraken. Eetstoornissen liggen als symptoom voor de hand als je boekhouding draait rond een lijf dat aan de hoogste eisen moet voldoen. Een mens zou hopen dat die vrouwen en mannen goed omringd worden.

Heel vaak zit er in de toon van de discussie een zweem van anti-patriarchaat. Het zijn immers de mannen die aan de touwtjes van het schoonheidsideaal zitten. Zo lijkt het wel. Daarbij wordt voorbijgegaan aan onderzoek dat aantoont dat, wanneer men mensen van beide geslachten foto’s aanbiedt in verschillende stadia van bewerking vrouwen liever het dunnere model zien, terwijl mannen eerder voor de rondere vormen gaan.

Volgens mij is het tijd dat we het vingerwijzen naar media, mode en reclame stoppen en werken aan de manier waarop we deze beelden interpreteren. Als ik naar het wielrennen op televisie kijk, dan zie ik mannen op supersonische fietsen die tijdens een spurt een lap boven de 60 kilometer komen. Zelf kwam ik nooit boven de 56. Op dezelfde manier kijk ik naar foto’s van modeshows en reclame. Dat de norm noemen en zeggen dat iemand dat beweert is de verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen.