Communicatie

Words matter

Vijf afleveringen ver is Randay Murray met zijn ‘Words matter’. Hoewel het Engelstalige posts zijn, toch heel relevant. Over wat ‘echt’ nu juist betekent en hoe ‘hot’ een misplaatst woord is om mooie jongedames aan te wijzen. Als ik beter was in reeksen maken, ik zou eraan beginnen. Starten zou ik doen met ‘hardwerkend’ en ook ‘gewoon’ zou aan bod komen. Zou.