As Google changes business model, its revenue keeps rising

Het business model van Google is mobile volgens dit artikel. Er is wat van. Toch blijf ik ervan overtuigd dat mijn stelling uit 2010 intussen recht (en misschien zelfs steeds rechter) staat. Google is aan het verschuiven van een advertisingbedrijf naar een retailbedrijf. Van advertenties voor dingen verkopen naar steeds meer dingen zelf verkopen. Denk maar aan hun move naar luchtvaart, hun pogingen in content, alles wat met Play te maken heeft…

Ooit zal er een big shot zijn die zegt ‘hé, Google is een retailbedrijf geworden’. Dan zal ik naar dit artikel verwijzen en naar het Trendrapport van toen nog Netlash van 2010 en naar de uitzendingen van Tech45 waar ik dit mantra heb bovengehaald en blijf bovenhalen. Mobile is een deel van het verhaal. Niet de helft.