10 jaar wordpress

Tien jaar bestaat dat al. WordPress, het systeem dat deze site in goede en kwade dagen nu al een paar jaar rechthoudt.

Daarvoor heb ik met andere dinges geëxperimenteerd maar dit houdt het toch al 6 jaar in mijn bijzijn uit. Nog steeds naar tevredenheid. Eigenlijk.

Hedenavond bevind ik mij ten huize Motionmill/Social Media Club om één en ander op passende wijze te vieren. Met een natje en een droogje zoals dat dan heet.

Santé.