Worden we allemaal hersenloze nieuwsjunks?

Rob Wijnberg ex-hoofdredacteur bij NRC Handelsblad: In onze mo­der­ne me­dia­cra­tie is jour­na­lis­tiek ver­wor­den tot een nieuws­fa­briek, waar kijk­cij­fers, le­zers­aan­tal­len, ad­ver­ten­tie-in­kom­sten en winst­ge­vend­heid gel­den als on­be­twis­te graad­me­ters voor suc­ces. Daar­bij is in­zicht niet lan­ger het doel, maar bur­gers gebio lo­geerd hou­den met sen­sa­ti­o­ne­le en on­der­hou­den­de ver­ha­len. Van de re­ge­rings­for matie tot de kale knik­ker van Hel­mut […]

The article as luxury or byproduct

Journalism has been under a lot of pressure in the last few years. First bloggers came along who were faster than traditional mediaoutlets. With the rampant succes of social media, things got worse. Live coverage of events is widely available. Eye witnesses tweet away while events unfold. Yet media outlets keep thinking in terms of […]