This Story Stinks

Uit een studie blijkt dat:

Uncivil comments not only polarized readers, but they often changed a participant’s interpretation of the news story itself.

Het resultaat verrast me niet helemaal. Vrees ik. Niet dat ik me een illusie maak dat krantensites snel zullen stoppen met die commentaarboxen. Het zou een aardig forum kunnen zijn voor publiek debat. Ware het niet dat het met commentaren pageviews en dus geld te verdienen zijn.