Wat na Google Reader?

Dat ik dus in de penarie zit, als Google Reader straks verdwijnt. Feedly zeggen de meesten. Ik heb het er niet zo voor. Digg is bezig met iets en Zite heeft op zes uur iets in elkaar geduwd wat meer een prototype dan een MVP genoemd kan worden.

Verondersteld kan worden dat de mensen achter Mr. Reader en Reeder ook bezig zijn met een backendsysteem en dat daar met haastige spoed web- of desktopapplicaties uit zullen gerold worden en dan zou ik eigenlijk ook nog wat voor de Android moeten hebben.

Dat alles op een rij. Al die als… dan… En waarschijnlijk en eventueel en misschien hebben mij wat aan het denken gezet en dan vind ik het nog maar eens jammer dat ik geen techneut ben maar wat als ik het kon, ik zou vanavond nog beginnen aan een wordpress voor RSS-lezerij. Open source en aan die major readers te knopen.

Of misschien bestaat er een aanzet voor zoiets en komt dat nu in een stroomversnelling. Of staan voor zoiets teveel (copyright)wetten in de weg en praktische (hoe krijg je dat qua opslagcapaciteit geregeld) bezwaren in de weg?