De mythe van de social media expert

Social media experts zijn neutraal gesproken specialisten binnen één specifiek deel van wat we algemeen de marketing- en communicatiebranche zouden kunnen noemen. Een aantal factoren zorgen er echter voor dat van dat neutraal weinig in huis komt.

Het is de aard van de media die de social media expert de das omdoen. Niemand betwijfelt de competenties van de affichespecialist of de televisiespotjesproducent. Slechts zelden hoor je hoongelach wanneer iemand radiospots aan de man weet te brengen.

Anders zit het met de social media expert. Zijn tools zijn die van het publiek. Facebook. Twitter. Foursquare. Die zijn leuk om te gebruiken. Leuk. Werk. Dat lijkt verdacht. Dat wat wij social media noemen nauwelijks tien jaar bestaat, helpt ook niet aan de overtuigingskracht. Dat enkele opportunisten een gat in de markt denken te zien nog minder.

Het is daar waar de mythe van de social media expert begint. De mythe waarbij de bijvoeglijke naamwoorden zelfverklaard en zogenaamd nooit ver weg zijn. Want wie is social media expert? Hij toch die het zelf zegt te zijn? Het zogenaamde karakter van zijn expert-zijn is slechts een dekmantel om niet sjacheraar te hoeven zeggen.

Het voordeel van een mythe is dat ze, eens een eigen leven ingeblazen ook zelf kan gaan spreken. Dan lees je dingen als

Al die ‘”experten” die roepen dat je als bedrijf aanwezigheid moet zijn of je mist iets, proberen je ofwel iets te verkopen, ofwel zijn ze toch niet zo bekwaam als ze zelf beweren.

Het is niet zozeer wat de social media expert zegt wat zijn imago maakt, het is zijn mythe die spreekt. Er wordt, zonder een zelfverklaarde of zogenaamde expert te raadplegen voorondersteld wat hij of zij zou zeggen in een bepaalde situatie. Dat iets is dan natuurlijk net fout of niet juist genoeg in de ogen van de auteur van het zogenaamd gezegde.

Wanneer Google Plus (schrijf ik Google+?) op de markt komt wordt de vraag gesteld hoe lang het zou duren tot de zogenaamde experten hun zeg zouden doen. In de veronderstelling dat die experten zouden gaan controleren op welke manier met een medium zou moeten worden omgegaan.

Die expert die zegt hoe je het moet doen en social media in termen van zekerheden en voldongen feiten ziet bestaat helemaal niet. Zou niet mogen bestaan. Het is wel een mythe die ontstaan is. Een mythe die zelf spreekt en daarmee zichzelf in stand houdt.

cc foto: Pete Prodoehl op flickr.com